var swf_width=431; var swf_height=317; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x242424|30|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|8|3|1|_blank'; var pics="";var links="";var texts=""; pics+="/userfiles/images/201808211657097991c.jpg|"; links+="/meiridongtai/bumendongtai/20180821/1654064499724c.htm|"; texts+="省工信委召开支持陇药大品种大品牌推动龙头企业发展工作座谈会|"; pics+="/userfiles/images/2018082109555785133.jpg|"; links+="/meiridongtai/bumendongtai/20180821/095020400c2564.htm|"; texts+="《丝绸之路信息港总体规划(2018—2025)》通过专家评审|"; pics+="/userfiles/images/20180815164613c64b4.jpg|"; links+="/meiridongtai/bumendongtai/20180815/164351769d0dbf.htm|"; texts+="省工信委主任臧秋华赴冶金有色工业协会调研|"; pics+="/userfiles/images/20180815103719ad38c.jpg|"; links+="/meiridongtai/bumendongtai/20180815/10322777605ff2.htm|"; texts+="臧秋华主任深入漳县积极推进帮扶县脱贫攻坚|"; pics+="/userfiles/images/20180813092443a6580.jpg|"; links+="/meiridongtai/bumendongtai/20180813/0918083026bd8e.htm|"; texts+="王海峰副主任赴金昌调研督查紫金云项目|"; var picsLastIndex=pics.lastIndexOf('|'); pics=picsLastIndex>-1?pics.substring(0,picsLastIndex):pics; var linksLastIndex=links.lastIndexOf('|'); links=linksLastIndex>-1?links.substring(0,linksLastIndex):links; var textsLastIndex=texts.lastIndexOf('|'); texts=textsLastIndex>-1?texts.substring(0,textsLastIndex):texts; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');